تاریخ ایجاد در 09 شهریور 1394

مسئول كميته : سمانه رافع

اهداف کلی


۱- شناسایی وجذب استعدادهای درخشان
۲- برنامه ریزی در جهت حفظ استعدادهای درخشان
۳- شناخت و اجرای روشهای جذب و شکوفایی استعدادهای درخشان
۴- برنامه ریزی آموزشی و پژوهشی مناسب برای پرورش و ارتقاء سطح دانش ومهارت های استعدادهای درخشان
۵- ساماندهی و هدایت استعدادهای درخشان در جهت اولویتهای جامعه
۶- برنامه ریزی به منظور ایجاد زمینه های فعالیت و جایگاه شغلی مناسب جهت فارغ التحصیلان استعدادهای درخشان
۷- فراهم ساختن امکانات لازم برای اجرای برنامه های مصوب و برطرف ساختن مشکلات موجود در ارتباط با استعدادهای درخشان

 

شرح وظایف کمیته استعدادهای درخشان


۱- تدوین معیارهای درون دانشگاهی احراز عنوان دانشجوی استعدادهای درخشان بعنوان مکمل دستورالعمل های وزارتی
۲-تدوین آئین نامه درون دانشگاهی استفاده از تسهیلات
۳- شناسایی دانشجویان استعدادهای درخشان در سطح دانشگاه با توجه به دستورالعمل ها و معیارهای موجود و طبقه بندی آنها به شیوه های علمی
۴- فراهم ساختن زمینه مناسب برای دانشجویان استعدادهای درخشان جهت کسب دیدگاه تحقیقاتی و توانائی تحلیل منطقی در مواجهه با مشکلات
۵- فراهم ساختن زمینه مناسب در جهت کسب دانش و مهارت های لازم در خصوص مدیریت ، اجرا ،آنالیز و نفسیر پروژه های تحقیقاتی در حیطه علوم پزشکی
۶- فراهم ساختن زمینه ارتقاء دانش و مهارت دانشجویان در زمینه کامپیوتر و زبان
۷- شناسایی و پیگیری در جهت حل مشکلات ( معیشتی – خوابگاه و ....) و موانع شکوفایی استعدادهای مورد نظر و فراهم سازی تسهیلات لازم برای شکوفایی هر چه بیشتر (استاد مشاور – اینترنت – رایانه – برنامه آموزشی ویژه – استاد خصوصی و ....)
۸- برنامه ریزی در زمینه تقویت انگیزه و علاقه دانشجویان در خدمت به کشور و پایبندی به ارزشهای اسلامی
۹- اجرای برنامه های مصوب وزارت متبوع
۱۰- تهیه برنامه اجرایی در جهت جذب اعتبارات خاص استعدادهای درخشان در دانشگاه با عنایت به بندهای فوق
۱۱- فراهم کردن زمینه لازم جهت کسب تسهیلات و امتیازات تخصیص داده شده به استعدادهای درخشان بر اساس مصوبات موجود
۱۲- ارائه گزارش عملکرد و ارزیابی اقدامات انجام شده
۱۳- ایجاد هماهنگی درون دانشگاهی ( ارتباط با معاونت ها و واحدهای تابعه )

 

 

آیین نامه احراز استعدادهای برتر

آيين نامه نحوه پذيرش برگزيدگان المپيادهاي علمي

آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان

آيين نامه تسهيلات آموزشي پژوهشي و رفاهي

آيين نامه ورود بدون آزمون دانشجويان ممتاز به مقاطع بالاتر   

Finland Sevastopol joomla