تاریخ ایجاد در 10 شهریور 1394

مسئول كميته ارزشيابي : فاطمه باقرى

معرفی :

هر سیستم و سازمانی برای دستیابی به ارتقا کیفی فعالیتها و خدمات خود بهارزشیابی نیازمند است لذا ارزشیابی در نظام آموزش عالی و آموزش پزشکی نیز از جایگاه ویژه ای برخوردار است و ابزاری را برای دانشگاه فراهم می سازدتا بوسیله آن، فعالیتها، فرایندها و بروندادهای خود را مورد بازنگری قرار داده و با شناسایی نقاط ضعف، قوت و نقایص در صدد بهبود و ارتقا وضعیت موجود برآید.   

ارزشیابی یکی از جنبه‌های مهم در فرایند فعالیت‌های آموزشی است و این امکان را فراهم می‌سازد تا بر اساس نتایج آن, نقاط قوت و ضعف را مشخص نموده, با تقویت جنبه‌های مثبت و رفع نارسایی‌ها, در ایجاد تحول و اصلاح نظام آموزشی گام‌های مناسبی برداشته شود. ارتقاي كيفيت آموزش پزشكي مسئله اصلي سيستم آموزش پزشكي مي باشد و از ديرباز راهكارهاي متعددي مطرح و آزموده شده اند و ارزشيابي به عنوان يكي از اين ابزارهاي ارتقاي كيفيت به صورت های گوناگون مطرح شده است. حساسيت امر آموزش و توجه به فرآيندهاي آموزشي در دانشگاهها، ضرورت ارزشيابي را كه بهبود كيفيت آموزش و در نهايت بهبود و كارآيي و اثر بخشي سيستم آموزشي كشور را به دنبال خواهد داشت،‌ مورد تاكيد قرار مي دهد. لذا،‌ شناسايي وضعيت ارائه خدمات آموزشي مي تواند به عنوان راهكاري براي رسيدن به هدف نهايي مورد استفاده قرار بگيرد و تصميم گيري ها را در چهارچوب علمي و مشخص، قابل دفاع كند. (در صورت صلاحدید این قسمت جایگزین شود.)

هدف کلی :

ارتقا وضعیت موجود آموزش، فعالیتهای جاری و بروندادهای آموزشی در دانشکده پزشکی و سایر گروه های وابسته

اهداف اختصاصی و فعالیتهای کمیته ارزشیابی :

-      ارزشیابی اساتید

-      ارزشیابی دانشجو

-      ارزشیابی برنامه ها

-      ارزیابی درونی دانشکده پزشکی و گروه های بالینی و علوم پایه

-      بازبینی ابزار ارزشیابی

-      بررسی نظام مند آزمون های کتبی و مستندسازی نتایج آن

-      بررسی آزمون های بالینی و مستند سازی نتایج آن

-      توسعه روش های نوین سنجش و ارزشیابی دانشجو

-      ارایه بازخورد منظم نتایج بررسی آزمون ها به استادان ،مدیران گروه ها و متولیان آموزش

-      انجام فعالیتهای پژوهشی در زمینه ارزشیابی

-      طراحی و ارایه راهکار های مناسب برای جاری ساختن نتایج ارزشیابی در بهبود روند آموزش

-      ارزشیابی و نیاز سنجی در کلیه کارگاه ها ،سمینارها و کنگره های حوزه معاونت آموزشی

-      مشارکت در تدوین برنامه های خود ارزیابی اعضا هیات علمی

ارزشیابی از دانشجویان

باتوجه به اینکه نظام آموزشی وظیفه سنگین و حساسی را به عهده دارد، لازم است در طراحی و اجرای فعالیتهای آن از مطلوبترین شیوه ها استفاده گردد. یکی از شیوه هایی که میتوان به کمک آن فعالیتهای آموزشی را بطور مطلوب تنظیم کرد رو یکرد سیستمی است.با عنایت به ضرورت تنظیم نظام مدون ارزشیابی امتحانات در دانشکده پزشکی و اهمیت وجود این مرکز در فرآیند ارزشیابی کیفی دانشکده ، مرکز ارزشیابی امتحانات بر اساس چارچوب مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی زیر نظر رئیس دانشکده پزشکی در خرداد ماه 1385 در محل دانشکده پزشکی تاسیس و راه اندازی گردید.

ارزشیابی دانشجو نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان تدریس و آموزش دانشگاهی قلمداد می‌گردد. ارزشیابی مؤثر نه تنها در غربالگری دانشجویان نقش بسزایی دارد، بلکه باعث افزایش انگیزه در دانشجویان شده و نیز مدرس را در ارزیابی فعالیت‌های خود کمک می‌کند. منظور از ارزشیابی در آموزش پزشکی، قضاوت در باره وضعیت آموزش، پژوهش و ارائه خدمات بهداشتی- درمانی و تخصصی عرضه شده در بیمارستان‌های آموزشی و مقایسه با استانداردها است.

شرح وظایف :

     1-ارزشیابی کمی و کیفی آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

2-ارزشیابی کمی و کیفی نمرات آزمونهای داخلی گروههای پایه و بالینی دانشکده پزشکی

3-استاندارد سازی طراحی سئوالات بر اساس رفرانسهای وزارت بهداشت ، درمان و اموزش پزشکی

4-بر گزاری ادواری کارگاههای مربوط به امتحانات شامل سنجش و اندازه گیری ، آزمون سازی ،و ....

5-تشکیل هیئتهای ممیزه در گروههای آموزشی به منظور رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در رابطه با نحوه بر گزاری امتحانات ، سئوالات امتحانی و موارد مربوط به اصول ارزشیابی ، تحت نظر مدیران محترم گروههای آموزشی

6-ارائه گزارشات مقطعی یا سیستماتیک (ترمی ) به شورای آموزشی دانشکده

7-سنجش و تحلیل آماری عملکرد دانشجویان در آزمونهای سراسری کشوری (آزمونهای کارشناسی ارشد)

8- اتوماسیون تصحیح اوراق امتحانی در آزمونهای گروههای آموزشی دانشکده

شرایط ارسال اوراق امتحانی به مرکز ارزشیابی امتحانات:

1-پاسخنامه های امتحانات حتی المقدور استاندارد باشد و یا حداقل تایپ شده باشد .

2-مکاتبات اداری از گروه با عنوان مرکز ارزشیابی امتحانات با شماره و ناریخ باشد

3-جهت ارسال به مرکز کپی پاسخنامه ها کفایت می کند و نیازی به ارسال اصل آنها نیست.

4-با هر بسته ارسالی یک نسخه کلید پاسخنامه و بارم بندی آن ارسال گردد.

در هر بسته حداقل دو نسخه از پرسشنامه تایپ شده برای مرکز ارزشیابی ارسال گردد.

جلد دفترچه سولات امتحانی دانشجویان (Pdf)

دفترچه معرفي واحد ارزشيابي(Pdf)

دفترچه آيين نامه امتحانات(Pdf)

ارزشیابی هیئت علمی

ارزشيابي اساتيد:
هدف كلي
ارتقا بهره‌وری آموزشی (Educational Productivity) از طريق بهبود عملكرد اساتيد بر مبناي ارزشيابي مستمر و جامع

اهداف اختصاصي:
1- ارائه بازخورد به اساتید جهت اصلاح و بهبود تدريس
2-ارتقای توانایی قضاوت عضو هیئت‌علمی از خود (Self-judgment)
3-افزايش انتقادپذيري در اعضاي هیئت‌علمی
4- بررسي نقاط قوت و تأكيد بر آن

این فرآیند بصورت کاملا محرمانه توسط فرم های مخصوص طی مراحل ذیل صورت می گیرد:

ارزیابی درونی و بیرونی

ارزيابي دروني:

مقدمه

به‌منظور پويا نمودن عملكردها و ارتقاي سطح كيفي دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كه ارتباط تنگاتنگي با سلامت جامعه دارند، نياز به يك سيستم ارزيابي كيفيت نمايان می‌شود. ارزيابي دروني يكي از سیاست‌های جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است كه به‌منظور ارتقا دانشگاه‌هاي علوم پزشكي صورت می‌پذیرد

الف) ارزيابي دروني (Internal Evaluation)

ارزيابي دروني اولين مرحله الگوي اعتباربخشي بوده كه در طي آن با توجه به رسالت و هدف‌های سازمان، كيفيت عوامل تشکیل‌دهنده نظام (برنامه، سازمان يا مؤسسه) به‌وسیله خود اعضاي تشکیل‌دهنده نظام ارزيابي می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر در ارزيابي دروني يك نظام دانشگاهي (گروه آموزشي، دانشكده، دانشگاه)، خود اعضا، ملاک‌ها را مشخص كرده به‌صورت بندي شاخص‌ها و سؤالات مورد ارزيابي مبادرت نموده، روش‌های گردآوري داده‌هاي موردنیاز را تعيين كرده، پس از جمع‌آوری و تجزیه‌وتحلیل آنها شخصاً به قضاوت درباره خود می‌پردازند. سرانجام با مقايسه وضعيت موجود با وضعيت مطلوب، نقاط قوت و ضعف را آشكار ساخته، راهبردها و پیشنهاد‌هایی جهت بهبود كيفيت آموزش ارائه و به مورداجرا گذاشته می‌شود.

ب) ارزيابي بيروني (External Evaluation)

در مرحله دوم اجراي اين الگو (اعتباربخشي) هیئت همگنان از خارج از نظام مورد ارزيابي، به بازديد نظام می‌پردازند و ضمن بررسي گزارش ارزيابي دروني، گزارش رسمي ارزيابي نظام دانشگاهي را تدوين می‌کنند. حاصل اين گزارش به رتبه‌بندی نظام دانشگاهي می‌انجامد.

ارزیابی درونی دانشکده پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد در سال 1388 در هفت حوزه ذیل انجام شد.

  • حوزه های هفت گانه
  • حوزه رسالت و اهداف
  • حوزه برنامه آموزشي
  • حوزه اعضاي هيات علمي و كاركنان
  • حوزه منابع آموزشي وپژوهشی
  • حوزه مديريت عالي و اجرا
  • حوزه دانشجويان
  • حوزه ارزشیابی

گروه های آموزشی درحال انجام ارزشیابی درونی

گروه مسئول کمیته ارزیابی درونی
روان پزشکی دکتر مریم جوانبخت
زنان و زایمان دکتر رویا نصیری
مغز و اعصاب دکتر علی رضا آل هاشمی
مامایی مهری اردکانی
پرستاری نسرین توکلی
Finland Sevastopol joomla