تاریخ ایجاد در 10 شهریور 1394

مسئول كميته پژوهش : مريم كريمى نقندر

پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش یکی از زیر مجموعه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی است که با هدف ارتقاء كمي و كيفي فعالیت های پژوهشی در زمینه آموزش از طریق گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش ، هدفمند كردن تحقيقات آموزشي ، ارائه مشاوره های پژوهشی و بستر سازي تصميم گيريهاي آموزشي با استفاده از نتايج طرحهاي كاربردي و نیز گسترش دسترسي به منابع آموزش پزشكي در دانشگاه مشغول به فعالیت می باشد .

res1.jpg]

به منظور توسعه و ترویج روحیه پژوهشی در آموزش ، رویکرد اصلی این واحد تقویت مهارت های تفکر ، آموزش بر مبناي حل مسئله (PBL) ، توجه به نتایج ارزشیابی های انجام شده در دانشگاه و تقویت توانمندی های پژوهشی افراد در زمینه های پژوهشی است . در همین رابطه برگزاری ژورنال کلابهایی با موضوعات یاد شده و رهنمود های لازم در زمینه تحقیقات آموزشی از جمله فعالیت های این واحد است .

اهداف و برنامه های واحد پژوهش در آموزش :

تعیین اولویت های تحقیقات آموزشی در دانشگاه

انجام طرح های تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه

ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش و روحیه تحقیق و جستجوگری در افراد

برگزاری کمیته های داوری طرح های تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرح ها

ارائه مشاوره های پژوهشی به اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان علاقه مند

هدایت پایان نامه های با موضوعات حوزه آموزش پزشکی

برگزاری ژورنال کلاب های آموزشی با رویکرد تقویت تفکر پژوهشی

برگزاری دوره های کوتاه مدت آموزش دوره های مقدماتی و پیشرفته جستجوی اینترنتی و کتابخانه ای برای اعضای محترم هیات علمی و کارشناسان دانشگاه  

گرد آوری و تهیه مقالات و مطالب آموزشی و ارائه بر روی وب سایت مرکز

مدیریت وب سایت و اطلاع رسانی در زمینه اخبار و تازه های آموزش پزشکی

 

اولويت هاي پژوهشي پرستاري

فرم درخواست بسته آموزشي الكترونيك

فرم فرايند توليد لوح آموزش الكترونيك

Finland Sevastopol joomla