معرفي گروه پرستاري:

تاريخ تاسيس گروه 1364
تعداد دوره هاي فارغ التحصيل 27دوره
تعداد دانش آموختگان فارغ التحصيل 2000 نفر
تعداد دانشجويان در حال تحصيل 585 نفر
ضريب اشتغال نسبي فارغ التحصيلان تا سال 1383 95 درصد
تعدا د فارغ التحصيلاني كه جذب بازار كار شده اند 1900 نفر

تاريخ تاسيس گروه 1364
تعداد دوره هاي فارغ التحصيل 27دوره
تعداد دانش آموختگان فارغ التحصيل 2000 نفر
تعداد دانشجويان در حال تحصيل 585 نفر
ضريب اشتغال نسبي فارغ التحصيلان تا سال 1383 95 درصد
تعداد فارغ التحصيلاني كه جذب بازار كار شده اند 1900 نفر

      كادر علمي گروه پرستاري:

کادر علمی گروه پرستاری

مدير گروه

نسرين توكلي (كارشناس ارشد آموزش داخلي جراحي )

گروه داخلي جراحي 3 نفر
گروه بهداشت 2 نفر
گروه مراقبت هاي وي‍‍ژه 2 نفر
گروه كودكان 1 نفر
گروه بهداشت روان 2 نفر
كارشناسان آموزشي 4 نفر
اعضاء هیئت علمی مهمان از دیگر گروههای آموزشی 30 نفر
کادر علمی حق التدریس 60 نفر

       فعاليتهاي علمي پ‍‍‍‍ژوهشي:

طرحهاي پژوهشي 12مورد
كتاب منتشر شده 15 مورد
شركت در سمينارهاي داخلي و خارجي 100 مورد
مقالات علمي پ‍ژوهشي 20 مورد

گروه پرستاري دانشگاه ازاد اسلامي واحد مشهد

واحد مشهد از سال 1364 مبادرت به تعليم و تربيت دانشجو در رشته پرستاري مقطع كارشناسي نموده است . گروه پرستاري افتخار دارد كه از بدو تاسيس تا پايان نيمسال دوم 94-93 تعداد 2300 نفر دانشجو طي 27 دوره فارغ التحصيل داشته است. در حال حاضر نيز حدود600 نفر دانشجو ي دختر و پسر مشتمل بر وروديهاي 91 لغايت 94 در ترم هاي مختلف مشغول به تحصيل مي باشند. اعضاء رسمي شاغل در گروه پرستاري 12 نفر مي باشدكه 8 نفر عضو هيات علمي و 4 نفر مربي آموزشيار مي باشند .

"پرستاري"در دنياي امروز يكي از مهمترين مشاغل پزشكي شمرده مي‌شود.عمر «پرستاري نوين» در جهان كمي بيش از يك قرن است . در قرن نوزدهم بود كه پرستاري نوين با تلاش‌هاي انسان دوستانه بانويي فداكار به نام «فلورانس نايتينگل» پايه‌ريزي شد و از آن پس «پرستاري» به علم و حرفه‌اي صد در صد انساني بدل شد كه اينك علاقمندان زيادي را به سوي خود جلب مي‌كند.
پرستاري در ايران:


در سال 1925 ميلادي نخستين آموزشگاه پرستاري در ايران توسط يك هيئت مذهبي خارجي در شهر تبريز و سپس در اروميه و همين طور شهرهاي ديگر گشايش يافت.اما اولين آموزشگاه پرستاري ايران در سال 1316 با اجازه وزير فرهنگ وقت دكتر علي اصغر حكمت و با استادي دكتر جهانشاه صالح احداث شد، برنامه آموزشي و علمي پرستاران ابتداء در بيمارستان وزيري, سپس در "بيمارستان ژاله" انجام ميشد. آموزشگاه در آن زمان با مدرك سيكل متوسطه شاگرد مي‌پذيرفت و سه دوره فارغ التحصيل داشت.
در سال 1321نخستين آموزشگاه پرستاري غير دولتي اير ان به همت شركت نفت آغاز شد. اما آموزشگاه عالي پرستاري ايران طبق ماده 219 اساسنامه جمعيت شير و خورشيد سرخ وقت (هلال احمر كنوني)در ارديبهشت ماه سال 1326 تأسيس شد و اولين گروه دانشجويان آن به تعداد ده نفر در محل هنرستان عالي دختران شروع به تحصيل كردند و نخستين دانش‌آموختگان اين دانشگاه در سال 1329روانه مراكز درماني كشور شدند.سال 1331 انجمن پرستاري ايران تاسيس شد. در مهرماه سال 1335 و به درخواست جمعيت شير و خورشيد سرخ وقت سازمان بهداشت جهاني يك نفر مشاور در رشته پرستاري به ايران اعزام كرد. اين مشاوره به همراه دو تن از پرستاران ايراني طرح‌هايي براي توسعه آموزشگاه تهيه كرد و به جمعيت ارائه داد.
از آن تاريخ به بعد پرستاران ايراني به منظور كسب آخرين يافته‌هاي حرفه‌اي و جايگزيني پرستاران خارجي، به كشورهاي آمريكا، كانادا، انگلستان، زلاندنو، و لبنان اعزام شدند. تا سال 1339، مشاوران خارجي به تدريج جاي‌شان را به پرستاران ايراني دادند به نحوي كه در ارديبهشت ماه سال 1340 براي اولين بار در ايران يك پرستار ايراني مديريت آموزشگاه عالي پرستاري ايران را به رسميت شناخت و مدر ك فارغ التحصيلان آن را «معادل ليسانس» ارزيابي كرد.
در سال 1344 آموزشگاه عالي پرستاري ايران به عضويت شوراي عالي پرستاران انگلستان درآمد و در سال 1347 سيستم درسي واحدي در اين آموزشگاه به اجراء درآمد. در سال 1350 براي كسب درجه ليسانس پرستاري، تعداد واحدهاي درسي پرستاران از 103واحد به 140 واحد افزايش يافت و 4 سال بعد مقرر شد برنامه تحصيلي دانشجويان پرستاري مشابه ساير برنامه‌ها ي تحصيلي ليسانس در سطح كشور به مورد اجرا درآيد.
اولين هفته پرستاري در ايران در 15 تا 22ارديبهشت ماه سال 1336 برگزار شد برگزاري چنين هفته‌اي به دنبال تصميمات نهمين جلسه كنفرانس بهداشت جهاني و اولين كنفرانس پرستاري بين المللي در تهران بود علت انتخاب آن هفته در سال مذكور مقارن بودن با روز 12 مهر روز تولد فلورانس نايتينگل بنيانگذار پرستاري نوين بود.
بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357 روز تولد حضرت زينب (ع) به عنوان روز پرستار نامگذاري شده است.

برنامه استراتژى گروه پرستارى


Finland Sevastopol joomla