تاریخ ایجاد در 28 مهر 1390

طول دوره و شکل نظام

براساس آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد (ناپیوسته) مصوب شورای‌عالی برنامه ریزی انقلاب فرهنگی، حداقل طول این دوره ۲ سال و حداکثر مجاز طول تحصیلات این دوره برای دانشجویان تمام وقت ۳سال است. این دوره برای دانشجویان نیمه وقت برابر مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.

 

شرایط و نحوه پذیرش

  • دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته پرستاری، مامایی، اتاق عمل و هوشبری مورد تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
  • سلامت کامل جسم و روان
  • موفقیت در آزمون ورودی

 

گرایش‌های مدرک کارشناسی پرستاری

داخلی و جراحی - روان پرستاری - بهداشت - کودکان - مراقبت های ویژه - سالمندی - مراقبت های ویژه نوزادان -

علاوه بر گرایش های ذکر شده از کارشناسی پرستاری می‌توان در چند رشته کارشناسی ارشد ادامه تحصیل داد (در آزمون وزارت بهداشت):

اپیدمیولوژی - آموزش بهداشت - آمار زیستی -  رفاه اجتماعی - علوم تشریحی - علوم تغذیه -علوم بهداشتی در تغذیه - فیزیولوژی - کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی - مدارک پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی درمانی - مدیریت توانبخشی - اقتصاد بهداشت (با ۲ گرایش توسعه بهداشت و درمان – سیاستگذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان) - نانوتکنولوژی پزشکی -آموزش پزشکی - زیست فناوری پزشکی -ارگونومی -انفورماتیک پزشکی.  رشته‌های جانبی: شامل رشته آموزش پزشکی و پزشکی می‌باشد.

 

Finland Sevastopol joomla