مقاله ها

تاریخ ایجاد در 24 شهریور 1394

برگزاری آزمون نهایی (final) در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 برای اولین بار در دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری آزمون مهارت بالینی (OSCE) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در دانشکده پرستاری و مامایی

برگزاری پویش نذر سلامت و ارایه خدمات در تاسوعا و عاشورای حسینی توسط دانشجویان پرستاری در سال 96

برگزاری آزمون مهارت بالینی (OSCE) برای اولین بار در سطح استان در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد سال 96

برگزاری اردو فرهنگی توجیهی دانشجویان جدید الورود سال تحصیلی 97-96

تقویم ترمی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تاسیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدتاسیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

تقويم ترمي نيمسال دوم سال تحصيلي 96-95 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

جدول اردوهای یک روزه و تجميعي 2روزه دانشگاه آزاد اسلامي مشهد ترم دوم سال تحصیلی 95- 94

تقويم ترمي نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

برگزاري نمايشگاه دستاوردهاي پژوهشي هفته پژوهش و فناوري

تقويم ترمي نيمسال اول سال تحصيلي 95-94 دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

ليست اسامي دانشجويان پذيرفته شده در آزمون ورودي كارشناسي ارشد

دفترچه راهنماي دانشجويان ورودي 95-94

 
تاریخ ایجاد در 30 مهر 1390

اطلاعيه مهم

 
Finland Sevastopol joomla